Page 40 - B

Basic HTML Version

imada bulunur. Hunların adı metinde bir kez
geçmektedir. Bulgarlar daha sık belirtilir. Ayrıca
Selçuklular hakkında bilgi verilir. Peçenekler
genellikle İskit adı ile tanımlanır. 1059 yılına ait
İmparator Isaak Komnenosun (1057-1059) Peçenek
zaferlerini öven mektubundan bahsedilmektedir
[92]
.
Eser Türkçeye tercüme edilmiştir
[93]
.
Chronicon Monembasiae:
Monembasia şehir
tarihi ve kökenleri başlığı adı altında açıklanan
kroniktir. X. yüzyılın sonu XI. yüzyılın başında
hazırlanmış olmalıdır. Görünüşe göre yazar
Menandros, Theophanes, Eugrios, Simokkattes ve
Phylsktos gibi bilinen kaynakları kullanmıştır. Belki de
bu yüzden Scriptor Incertus adı altında belirtilmiştir.
Eserin tarihsel değeri hakkında şimdiye kadar
tartışmalar devam etmiştir. Kronik, İmparator
Mavrikios döneminde Avarların istilaları ve bazı Türk
hikâyelerine ait raporlara rastlanmaktadır
[94]
.
Chronicon Bruxellense:
XI. yüzyılda yazılan
eserde, 1033 yılına kadar Bizans tarihinin olduğu
anonim bir kroniktir. Theophanes ve Symeon