Page 4 - B

Basic HTML Version

Bizans Kaynaklarında Türkler
İSMAİLMANGALTEPE
Yayın Yönetmeni:
Erol Cihangir
Grafik Uygulama:
Sercan Arslan
Mizanpaj:
İrfan Güngörür
DOĞUKÜTÜPHANESİ
Ticarethane Sokağı
,
Tevfik
Kuşoğlu
İşhanı Nu:41/16
Cağaloğlu-İSTANBUL
Telefon: (0212) 520 27 19
web:www.dogukutuphanesi.com
e-mail:bilgi@dogukutuphanesi.com