Page 39 - B

Basic HTML Version

geriye kalan kısımlar bu eserde bulunmaktadır
[90]
.
Leon Diakonos:
Bu tarihi eser 959-976 arasında
hazırlanmış on tarih kitabını kapsamaktadır.
İmparator VII. Konstantinos Porphyrogennetos'un
ölümü ve imparator Ioannes Çimiskes'in (969-976)
ölümü dönemlerini kapsamaktadır. Bu eserde
Diakonos iki yerde Macarlardan bahsetmiştir. O
burada kısa bir süre İskitlerin ve Hunların öykülerini
anlatmıştır. Bazen İskitler bazen de Hunlar olarak
adlandırılanların 961'de Bizans İmparatorluğu'na
saldırısını anlatır. 969/70'de Svyatoslav bir sefer
esnasında Rusların müttefikleri arasında Hunları da
sıralamıştır. Önceki Bulgar savaşları üzerine
hazırlanan raporlar yaygındır. Orada, onların tarihi
kökenleri ile birlikte Kutrigur ve Hazarlardan
bahsedilir. Svyatoslav'ın ölümü vesilesi ile Peçenek
halkının özellikleri verilir
[91]
.
Michael Psellos:
Psellos'un
Khrongraphia
adlı
çalışmasında 1040/41 arasındaki Bulgar tarihi
üzerinde durulmuştur. Eserde 14 imparatoru
kapsayan 100 yıllık bir dönem ele alınır (976-1077).