Page 38 - B

Basic HTML Version

bahsedilir
[87]
.
Miracula Georgii:
Muhtemelen X. yy'a ait
geleneksel bir anonimdir. Bulgarlar, Macarlar ve
Türklerden bahsedilmektedir
[88]
.
Nikolaos Mystikos:
Nikolos Mystikos'un
mektupları genel olarak X. yüzyıl için önemli birer
tarihi kaynaktırlar. Avarlar, Peçenekler ve Macarlar
hakkında önemli bilgiler verir. Özellikle bu ilişkilerden
önemli olanları 23. mektupta yer almaktadır.
Symeon'u rahatsız eden halk olarak Rus ve Alanların
yanında Peçenek ve daha sonra adı açıkça Macar
olarak
söylenen
Batı
Türklerinden
bahsedilmektedir
[89]
.
Suidas:
Suidas X. yüzyılın ikinci yarısında bir ya da
birkaç ansiklopediyi bir araya topladığı eseri ile
tanınmıştır. Bu ansiklopedik eser Türkler hakkında
önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bilinmedik
kaynaklardan kısmen kayıp parçalar bir araya
getirilmiştir. Priskos'tan ve Prokopios'tan Hunlarla
ilgili kısımları buradan elde edebiliyoruz. Türkler ve