Page 37 - B

Basic HTML Version

karakteristik özelliklerinden bahsetmektedir
[85]
.
Epitome:
X. yüzılda kaleme alınan eserde Hun,
Sasânî, Avar, Bulgar ve Hazarlar hakkında bilgi
bulmak mümkündür.
VI. Leon'un Savaş Taktiği
: X. yüzyıl Türk, Frank,
Langobard savaş usulleri hakkında bilgi vermektedir.
VII. Konstantinos Porphyrogennetos (913-
959)
: Bizans İmparatoru Konstantinos'un kaleme
aldığı pek çok eser vardır. Bunlar; "
De Thematibus"
(Eyaletler Kitabı), "
De Ceremoniis aulae
Byzantinae"
(Seromoniler Kitabı) ve bizi ilgilendiren
"
De Administrando Imperio (Peri Basileiou
Taskseos)"
(İmpartorluğun Yönetimi Kitabı). Bu son
eserinde müellif X. yüzyıl Peçenek, Oğuz ve Hazarlar
hakkında çok geniş ve detaylı bilgiler
sunmaktadır.
[86]
Carmen Anonimi:
X. yüzyılın ortasında
(muhtemelen 938 yılı) yazılan bir şiirdir. Patrikios
Leon Philosophos adındaki Katalon bir stratejist