Page 36 - B

Basic HTML Version

Philotheos:
Müellif VI. Leon'un imparatorluğu
zamanında 899 yılında memurlar sınıfı ve
imparatorluktaki yabancı misafirler hakkında bir yazı
kaleme
almıştır.
Bu
yazıda
Bulgarlar
anlatılmaktadır
[82]
.
Theophanes Continuatus:
IX. yüzyıla ait olan
eser altı kitaptan oluşur. Eserin altıncı kitabında
Macarlar hakkında birçok bilgi vardır. Macarlar
burada Türkler olarak anlatılmıştır. Bulgarlar
hakkındaki haberler büyük bir bölümü oluşturur.
Önemli bölümlerinde IX. yüzyılda Bulgarlar, Krum
Han, Omurtag, Boris Mikhail ve II. Romanos dönemi
hakkında veriler vardır. Ayrıca Sarkel Kalesi'nin
inşası ile Hazarlar, Peçenekler ve doğudaki Türkler
hakkında bilgiler bulunmaktadır
[83]
.
Vita Martryrum Amoriensium:
838'de öldürülen
Aziz Rahip Enadios tarafından IX. yüzyılda yazılmıştır
ve Avarlardan bahseder
[84]
.
Vita Panaratii:
Bu eser Eugorios tarafından VIII.-