Page 35 - B

Basic HTML Version

bahsedilir, VII. yüzyılda kaleme alınmıştır
[76]
.
Vita Demetrii:
Demetrios'un çalışması Türklerin
Balkanlara gelişi ve VI. ile VII. yüzyıllar için oldukça
önemli veriler sunmaktadır. Avarlar ve Bulgarlar
hakkında 619 yılına ait bilgiler bulunmaktadır
[77]
.
Anonymi Excerpta:
VII/VIII. yüzyıldaki kilise
kayıtlarına göre hazırlanan çalışmada Avarların
İstanbul'a gönderdikleri elçilik hakkında kısa rapor
halinde bilgiler bulunmaktadır
[78]
.
Chronica Byzantina:
IX. yüzyılda yazılmış olup
Patrik Nikephoros'un Theophanes tarafından
derlenen Avarlar ve Bulgarlar hakkındaki raporlarını
ihtiva etmektedir
[79]
.
Inscriptiones Bulgaricae:
Grekçe yazılmış büyük
bir Bulgar kitabesi olduğunu biliyoruz. IX. yy'a ait bu
Bulgar kaynağı proto Bulgarları anlatır
[80]
.
Ioseph Genesios:
Genesios'un çalışmaları Bulgar
tarihi açısından önemlidir. Avarlar ve Hazarlardan