Page 34 - B

Basic HTML Version

etmektedir
[72]
.
Piskopos Johannes:
Eser VII. yy'da kaleme
alınmış olup Hun ve Sabirler hakkında bilgi bulmak
mümkündür.
Methodios Patareus:
Muhtemelen VII./VIII.
yüzyıllarda Orakel (
Kehanet
) kitabı adı altında
yazılmıştır. Burada Avarlar ve Türklerden
bahsedilir
[73]
.
Brontologium:
Bu kitap imparator VI. Leon
zamanında meydana getirilmiştir. Yazıldığı tarih
belirlenememiştir. Fakat Hun ve Bulgarlardan
bahsedildiği anlaşılmaktadır
[74]
.
Historia Avorarum:
626 yılında İstanbul'unAvarlar
tarafından kuşatılması ve şehrin mucizevî olarak
kurtuluşu hikâye edilmektedir. Avarlar, Türkler ve
Bulgarlar hakkında yazılmış çok değerli bir
rapordur
[75]
.
Ioel:
Bu eserde İmparator II. Justinianos'un