Page 33 - B

Basic HTML Version

Damaskios:
VI. yüzyılda yaşayan Damaskios,
Atina'da Platon Akademisi'nin son başkanıdır.
Çalışmada Romalıların ve İskitlerin (İskit'ten kasıt
muhtemelen
Hunlardır)
mükemmel
askeri
taktiklerinden sonra da Attila ve Ostrogotlardan
bahsedilmektedir. Eserleri arasında 526'da yazdığı
hocası Alezandriners Isiodoros'un biyografisi de
bulunmaktadır
[69]
.
Inscriptio De Avaris:
Mitrovica (Sirmium-
Sırbistan) şehrinde bulunan kayaya Grekçe yazılmış
bir kitabedir. Bulunan kitabe muhtemelen 579-582
Avar savaşı ile ilgilidir
[70]
.
Kosmas Indikopleustes:
VI. yüzyılın başında
yaşamış olup Justinianos döneminde Hindistan'a
seyahat etmiştir. "Christaian Topography" adlı
eserinin 2. ve 11. kitaplarında Kosmas, Hunlardan
bahsetmiştir
[71]
.
Andreas Kaisareus:
Başpiskopos Kaisareus bu
eseri 515 civarında Kapodokya'da yazmıştır. İskitler
ve Hunlar ile ilgili ilginç tespitleri vardır. Eserinde 515