Page 32 - B

Basic HTML Version

Organa olmalıdır. Ayrıca bazı müellifler vaftiz olan
şahsın küçük yaşlarda Bizans İmparatorluğuna rehin
olarak verilen Kubrat olabileceğini ifade ederler.
Bununla
beraber
eserde
Avar-Bizans
mücadelelerinden
ve
Hazar-Bizans
münasebetlerinden de bahsedilmektedir
[65]
.
Scriptor Incertus
: 811-820 yıllarının anlatıldığı
eserde Mikhail'in Bulgarlarla olan mücadelesinden,
Tuna Bulgar Devleti idarecisi Krum Han'ın (öl. 814)
İstanbul muhasarasından ve Krum'un ordusundaki
Avar unsurlarından söz edilmektedir
[66]
.
Asterios:
IV. yüzyıla ait olan eserin müellifi 380-
390 arasında Amasya piskoposu olmuştur.
Anlatımlarında barbar ülkelerinden bahsetmekte, iki
yerde İskit-Hun münasebetinden söz etmektedir
[67]
.
Theophanes Byzantios:
Müellifi hakkında hiçbir
bilgi bulunmayan eserin VI. yüzyılda yazıldığı
düşünülmektedir. Fragmanlarında Türkler (Avarlar)
ve Eftalitler hakkında bazı değerli veriler
sunulmaktadır
[68]
.