Page 31 - B

Basic HTML Version

Hazarlar ve Eftalitler hakkında bilgiler ihtiva
etmektedir
[63]
.
Theophannes Confessor
: IX. yüzyıldaki en
önemli tarihi kaynaklardan birinin müellifidir. 284
yılından başlayarak 813 yılına kadar geçen dönemi
ihtiva eden ve "
Khronographia"
olarak bilinen eser,
810-814 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Popüler olan
bu eser, Bizans'ta oldukça yaygındır ve daha sonraki
kronik literatürüne büyük etksi olmuştur Hun, Bulgar
ve Türk tarihinin en değerli eserlerinden biridir.
Ayrıca Avarlar, Sabirler ve Hazarlara dair bilgiler
bulunmaktadır
[64]
.
Nikephoros
: 758 yılında doğmuştur. Asil bir
aileden gelen müellif imparatorun kâtibidir. Daha
sonra rahip olan Nikephoros İstanbul patrikliği
görevinde bulunmuştur. Tarihle ilgili iki eseri vardır.
Türk tarihi için önemli olan eserin adı "
Breviarium
"
olarak bilinmektedir ve 602 ile 769 yılları arasını
kapsayan dönemdeki olaylar anlatılmaktadır. Eserde
619 yılında Hıristiyanlığı kabul eden Hun
hükümdarından bahsedilir, fakat burada söz konusu