Page 30 - B

Basic HTML Version

metninde Avarların İstanbul kuşatması konu
edilmiştir. Bu hitap, kuşatmadan bir yıl sonra yani 7
Ağustos 627 yılında söylenmiştir
[61]
. Aynı şekilde
971 yılında Antonios Studites'in bir hitabında da bu
kuşatmadan bahsedilmektedir.
Chronicon Paschale
: VII. yüzyıldaki Bizans
Hıristiyan kronikleri arasında müellifi bilinmeyen ve
"
Chronicon Paschale
", "
Chronicon Alexandrinum
"
veya "
Chronicon Constantinoplitanum
" isimleri ile
tanınan eser Türk tarihi için önemli kaynaklardan biri
durumundadır. Bu eser Hz. Âdem'den başlayarak
629 yılına kadar olan hadiseleri ihtiva etmektedir.
Eserin müellifinin Herakleios döneminde yaşamış bir
rahip olduğu tahmin edilmektedir. Hunlar ve
Attila'dan bahsedilen kısımların haricinde, müstakil
olarak Avarların 617'deki Trakya hücumu ve 626 yılı
İstanbul
muhasarasından
uzun
uzun
bahsedilmektedir
[62]
.
Ermeni Piskoposu Sebeos
: Herakleios
döneminin önemli bir kaynağı olan eser "
Histoire
D'Heraclius"
(Herakleios Tarihi) ile bilinmekte ve