Page 29 - B

Basic HTML Version

Ioannes Antiocheus
: VII. yüzyılın başında
[56]
yazılan eserde 394 yılında İtalya'ya gönderilen Doğu
Roma ordusuna Hunların ilhakı, Attila ile II.
Theodosios'un münasebeti, Attila'nın batı seferi,
476'da Sasânî hükümdarının Hunlara iltica etmesi ve
Sabirlerin 515'de Pontus bölgesine akınları konu
edilmektedir
[57]
.
Sergios
: İstanbul Patriği olan Sergios doğu
kilisesine ait Akatnistos ilahisinde, Avarların 626 yılı
İstanbul kuşatması
[58]
ve Tanrı'nın sayesinde
İstanbul'un kurtulduğu şeklindeki düşünceler yer
almaktadır
[59]
.
Georgios Pisides
: İmparator Herakleios (610-
641) zamanında Ayasofya'nın ruhani memurlarından
biri olan Pisides'in bir şiirinde uzun uzun Avarların
İstanbul kuşatması, mücadeleler, savunmalar ve
İstanbul'un mucizevî şeklindeki kurtuluşuna temas
edilmektedir
[60]
.
Theodoros Synkellos
: Hakkında fazla malumat