Page 27 - B

Basic HTML Version

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan müellifin
eserinde
Sasânî-Bizans
mücadeleleri
verilmektedir
[48]
. Türk tarihi bakımından önemi ise
569 yılındaki elçi Zemarkhos'un sefaretinden
bahsedilen kısımlardır
[49]
.
Evagrios
: 536 yılında Suriye-Epiphaneia'da
doğan yazar, VI. yüzyılın sonlarında, altı kitaptan
oluşan bir "
Kilise Tarihi"
yazmıştır
[50]
. Eserde
Attila'nın savaşları, Hunların Trakya'ya hücumları,
Avarların ilk sefaret heyeti ve savaşları, Sirmium
(Sremska-Mitrovica/Sırbistan)
kentinin
istilası
hakkında malûmat bulunmaktadır
[51]
.
Flavius c. Corripus
: VI. yüzyılın ortalarında
İstanbul'a gelerek, imparatorlukta önemli bir mevkiye
yükselen Corripus, "
In Auden Justini
" adlı bir eser
yazmıştır
[52]
. Bu kitapta Avarların ilk ortaya çıkışları
anlatılmaktadır. Ayrıca 565 yılında Avar elçilerinin
İstanbul'da kabullerinin tasvir edildiği bilgileri bulmak
mümkündür.
Ioannes Ephesios
: Muhtemelen 516 yılında