Page 26 - B

Basic HTML Version

Agathias
: 530'lu yıllarda Anadolu'da Myrina
[44]
şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. 554 yılında
İstanbul'a gelmiş ve avukatlık yapmaya başlamıştır.
582 yılında ölen Agathias'ın yazdığı "
Historia"
adlı
eser 552-558 yılları arasında meydana gelen olayları
kapsamakta ve Prokopios'un (326-366) eserinin
devamı niteliğini taşımaktadır. Eftalitlerin Sasânîlere
karşı savaşları, 555-556 yılında Sabirlerin
Bizanslılarla beraber Sasânîlere karşı savaşları, 552
yılındaki İtalyan-Got savaşında tatbik edilen savaş
taktiğinin Hun taktiği şeklinde olduğu gibi bilgileri
ayrıca Utigur ve Kutrigurlara ait mühim detayları da
yine bu kaynaktan edinmek mümkündür
[45]
.
Ioannes Malalas
: Müellifin 491-578 yılları arasında
yaşadığı bilinmektedir. "
Khronographia
" adındaki
eseri on sekiz kitaptan oluşmaktadır
[46]
. Bizans
imparatorlarının anlatıldığı eserde, Hunlardan ve
Attila'dan bahsedilmektedir. Bununla beraber Sabir
Kraliçesinin Bizans ile anlaşması ve 557 yılında
Avarların İstanbul'da göründüklerine dair kayıtlara da
yine bu eserde tesadüf edilmektedir
[47]
.