Page 25 - B

Basic HTML Version

hakkında bilgiler bulunmaktadır
[40]
.
Kosmas İndikopleustes
: Müellif VI. Yüzyılın
ortalarında ticaret yapmak gayesi ile Karadeniz,
Arabistan, Doğu Afrika ve Seylan adasına seyahat
etmiş, sonra da İskenderiye'de yaşamaya
başlamıştır. 547-549 yıllarında da coğrafi eserini
hazırlamıştır. Bu eserde Hindistan'ın kuzeyindeki Ak
Hunlar hakkında bilgiler bulunmaktadır
[41]
.
Prokopios
: Kaisareia'lı (Filistin) tarihçidir. Hitabet
öğrenimi gören fakat daha sonra İstanbul'da hukukçu
ve devlet memuru olarak kariyer yapan yazar
İmparator Justinianos'un generali Belisarios'un
tavsiyesi ile Sasânîlere, Vandallara ve Ostrogotlara
karşı yapılan savaşları ele alan sekiz kitaplık
"
Historiai"
adlı bir eser yazmıştır
[42]
. Bu eser
Kavimler Göçü dönemi için olduğu kadar, Hun-Türk
tarihine ait pek çok değerli bilgiye rastlanması
dolayısıyla da ehemmiyetlidir. Özellikle Attila'nın
faaliyetleri ve Hun adı altında Bulgarlar, Ak Hunlar,
Sabirler ve Utigur gibi diğer kavimler hakkında
verdiği bilgiler dikkate şayandır
[43]
.