Page 23 - B

Basic HTML Version

önemli kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Got
kökenli
olan
Jordanes'in
babasının
adı
Alanowamuth'dur. İddialara göre Peria adındaki
büyük dedesi kendi isteği ile veya zorla Attila'nın
bayrağı altında olan Candax adında Alanlı bir reisin
sekreterliğini yapmıştır
[32]
.
Joannes Laurentios Lydos
: 490 yılında
Philadelpheia'da (Alaşehir) doğan
[33]
bu yazarın
554 yılında kaleme aldığı eserde Hunların 363
yıllarındaki Kafkasya akınlarına ve daha sonra
Attila'nın hazinesinin bulunmasına dair bilgiler
bulmak mümkündür
[34]
.
Mytilene (Midilli Adası) Psikoposu Zacharias
:
VI. Yüzyılın başlarında yazılan ve İngilizceye "
Syriac
Chronicle"
olarak tercüme edilen eserin ancak
Süryanice tercümesi günümüze ulaşabilmiştir. Hun-
Sasânî harpleri, Hunların Bizans topraklarına
girmeleri ve 523 yılında Hunları Hıristiyanlığa davet
etmek için İncil'in Hun diline çevrildiği anlatılmaktadır.
Ayrıca Onogur, Ogur, Sabir, Avar, Bulgar, Hazar ve
Kutrigurlardan da bahsettiği bilinmektedir
[35]
.