Page 22 - B

Basic HTML Version

arasında meydana gelen olayların anlatıldığı eserde;
Hunların ansızın ortaya çıkmaları, Maiotis'i (Azak
Denizi) geçmeleri hakkındaki efsanevi bilgiler, 395
yılı akınları, 405 yılında gerçekleştirilen Trakya Seferi
ve Uldız idaresinde Hunların aşağı Tuna taraflarına
yaptıkları
akınları
(400-415)
bu
eserden
öğrenebilmekteyiz
[28]
.
Theodoretos
: 393 yıllarında doğmuş olan
Theodoretos "
Kilise Tarihi
"'nde 428 yılına kadar
meydana gelen olayları yazmıştır
[29]
. Bu eserde 395
yılında Hunlar'a Hıristiyanlığı kabul ettirmek için
rahiplerin gönderildiğini ve 434 yılında Hun lideri
Rua'nın Trakya'ya gelerek İstanbul'u tehdit ettiğini ve
aniden
öldüğünü
haber
veren
kayıtlar
bulunmaktadır
[30]
.
Jordanes
: Romalı bir tarihçi olan Jordanes, VI.
yüzyıl da iki tarihi eser kaleme almıştır. Birisi "
De
Suma Temporum Vel Origine Actibusque
Romanorum
" diğeri ise "
Romanorum ve
Getica
"dır
[31]
. Biri bir dünya kroniğidir diğeri ise Got
tari hi di r.
Got Tarihi
adını taşıyan eser Hunlar