Page 213 - B

Basic HTML Version

ve savaşta nüfuzlu bir güç idi
[352]
.
II,17,10
Adrianopolis (Edirne) yakınlarına geldiklerinde
barbar kuşatmasıyla karşılaştılar. İkinci gün çatışma
başladı. Çatışmada üstün gelen taraf Romalılar oldu
ve savaş onların lehine döndü. İkinci komutan olan
Drocton düşmanın arkasına dolanarak onlara
üstünlük sağladı.
II,17,11
Sahte kaçışı ile sanki
Romalılar mücadeleden korkuyormuş gibi, ordunun
kanatları düşmana geri döndükleri izlenimi vermiştir.
Daha sonra takibe başlamış, barbarların arkasından
gelerek önüne gelen herkesi boğazlamıştır.
II,17,12
Buna göre, gün ortasında Avarlar geri çekilmiş, farklı
yönlere dağılmış ve kaderin onları götürdüğü yere
doğru panik halinde kaçışmışlardır. General
kaçanları takip etmemiştir.
II,17,13
Kader çark gibi
dönmeye eğilimlidir ve güvenilmezdir ve zafer
insanları sırasıyla ziyaret eder, bu nedenle
anlatımlarımda Homerik şiirinin dokusunu aralara
serpiştirebilirim
[353]
.
Buradan sonra tekrar II,10,6-7 bölüme
dönülmektedir. Burada 587 yılında doğuya,