Page 212 - B

Basic HTML Version

buradaki şehir insanları da cesur bir biçimde karşı
koymuşlardır.
II,17,5
Castus ve Ansimuth'un
kuşatıldığı haberleri tüm Bizans'ta yankılanmış ve
şehri büyük bir karmaşa kaplamıştır. Kendini bilmez
bir takım insanlar kof dedikodularla imparatora
hakaret etmişlerdir: bu insanlar imparatora karşı
iftira niteliğinde şarkılar bestelemiş, onu kötülemiş,
bahtsızlığıyla alay eden manzumeler yazmışlar ve
başarısızlığını şansızlığından ziyade, ahmaklığına
yüklemi şlerdi r.
II,17,6
Fakat bu aşağılamalar
imparatorun öfkelenmesine neden olmamıştır; çünkü
kızgınlığa karşı imparatorun ruhu kısırlaşmış ve
öfkenin
ateşiyle
arkadaş
olmamıştır.
II,17,7
Kendilerine borçlu olduğumuz aramızdaki yaşlıların
belirttiği gibi, düşman oldukça yüklü bir ödeme
aldıktan sonra Castus'u iade etmiştir.
II,17,8
İmparator düşmana karşı kendi düşüncelerini
oluşturmuş ve büyük bir hazırlık ile düşmanlarına
karşı kendini donatmıştır. Kitlelerin Mystacon olarak
adlandırdığı John'u general olarak tayin etmiş
II,17,9
ve aynı zamanda, Drocton'u tabiri caizse kendisinin
koruma görevlisi, bazı yetkileri verdiği bir ikinci
kumandan olarak atamıştır. Köken itibari ile bir