Page 211 - B

Basic HTML Version

bu para Kağan'ın başarısızlığını örtmek üzere bir
kalkan vazifesi görmüştür.
II,17,1
Kağan
ayrıca
Diocletianopolis'i
(Hisar/Bulgaristan) abluka altına almış, fakat şehir
güçlü bir biçimde karşısına dizilerek, onun güven
duygusu ile saldırmasını engellemiştir. Halk surlar
üzerine mancınıklar ve başka savunma araçları
yerleştirmiş, bu sayede barbarların şehre yaklaşıp
yakın mahallelere girmelerini imkânsız hale
getirmiştir.
II,17,2
Daha sonra kurdun herkesçe
bilinen kaderini, boş umutlar karşısında ağzının açık
kalmasını yaşadıktan sonra, canı sıkkın bir biçimde
ayrılmıştır.
Hemen
Philippopolis'e
(Plovdiv-
Filibe/Bulgaristan) gitmiş, şehri kuşatmış ve almaya
çalışmıştır.
II,17,3
Şehirde yaşayanlar oldukça
yetenekli bir biçimde savaşmış ve kale duvarlarından
ve mazgallı siperlerden birçok kişinin yaralanmasına
neden olmuşlardır, böylelikle Kağan şehir halkının
cesaretlerinden ötürü mahremiyetlerine saygı
duyarak gönüllü olarak savaştan çekilmiştir.
II,17,4
Sabah Astike ormanlarını geçmiş, Adrianopolis'e