Page 210 - B

Basic HTML Version

şekilde davrandılar. Ona sadece istediği kadar
zaman değil aynı zamanda hayatını da garanti altına
alacaklarına dair yemin ettiler. Onun doğal bir
şekilde ölmesine imkân sağlayacaklarını da
ekledi ler.
II,16,10
Bunun üzerine Busas Avarlara,
şehirleri ve kaleleri kolaylıkla kuşatabilecekleri ve ele
geçirebilecekleri yeni bir makine yapımını öğretmeye
başladı. Uzun mesafeli saldırılarda kullanılabilecek
bir kuşatma makinesini hazırladı.
II,16,11
Kalenin
düşmesinden kısa bir süre sonra Busas, kuşatma
sanatına dönük, teknolojik bir makineyi barbarlara
sunmakla suçlandı. Sonuç olarak Busas'ın yaptığı bu
ilk kuşatma makinesini geliştiren düşmanlar
(Avarlar) pek çok makine yaparak, diğer Roma
şehirlerini zorluk çekmeden zayıflatmayı (almayı)
başardılar.
II,16,12
Kağan şimdi Beroe'ye (Stara
Zagora/Bulgaristan) saldırmış, fakat oldukça büyük
bir zaman kaybına uğramış, ciddi emek sarf etmiş ve
herhangi bir ödül elde edemeden mücadelelerinin
sonuna gelmiştir. Çünkü kuşattığı yerli halk bütün
gücünü vererek, ruhlarını ortaya koyarak karşı
koymuşlardı. Buna rağmen az bir para karşılığında