Page 21 - B

Basic HTML Version

Priskos
: Priskos ile ilgili bilgileri ancak sonradan
meydana
getirilen
Fragmanlarından
öğrenebilmekteyiz. Marmara Ereğlisi'ne (Heracleia)
yakın Trakya'daki Panion (Barbaros) şehrinde 410-
420 yılları arasında doğduğu ve 472 yılı civarında da
öldüğü düşünülmektedir. Roma İmparatorluğunda
memur vazifesinde bulunan Maximinus ile olan
dostluğu, zamanla kendisinin Attila'ya gönderilen
elçilik heyetinde görev almasını sağlamıştır
[23]
. Bu
vazifesi esnasında Attila ile görüşmüş, elçilik vazifesi
boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, edindiği bilgileri
ve gözlemlerini kaleme almıştır. Biz bu bilgilere
Fragmanları sayesinde ulaşabilmekteyiz. Bu eser V.
yüzyıl Avrupa Hun Devleti hakkında önemli bilgiler
ihtiva etmektedir
[24]
. Ayrıca ilk kez Saragur (Sarı
Ogur), Urog (Ogur), Onogur, Sabar ve Avar
Türklerinden bahsetmesi
[25]
, bu kaynağın değerini
daha da arttırmaktadır.
Sozomenos
: Palestine'de (Filistin) doğan müellif
daha sonra İstanbul'da yaşamıştır
[26]
. Bize ulaşan
"
Kilise Tarihi
" ikinci eseridir ve II. Theodosius'a