Page 208 - B

Basic HTML Version

Appiaria
(Tutrakan/Bulgaristan) kalesini aldı
[351]
.
Bu bana sebep-sonuç ilişkisinde gereksiz bir
bağlantı gibi görünmedi. Bu, sonuca yapılan katkının
açık bir özeti gibiydi.
II,16,1
Busas adında çok farklı bir asker vardı. İyi
savaşırdı. Savaşlarla ünlenen diğer kahramanlardan
çok daha fazla bilinirdi. Çünkü çok cesurdu ve ne
zaman savaş trompeti duysa çekinmeden savaşa
katılırdı.
II,16,2
O da bu kalede (Appiaria) yaşıyordu.
Kaleye yakın bir alanda kaleye paralel hareket
ederse avda başarılı olacağını düşündü.
II,16,3
Fakat
bu sırada Barbarlar Busas'ı yakalayınca avcı tuzağa
düşmüş oldu. Ona işkence yapmaya başlayıp
mızrakla onu yaralayınca Busas barbarlardan bunu
yapmamalarını diledi. Bu can için yapılan bir
pazarlıktan çok daha fazla anlam içeriyordu.
Kendisinin ölümünün bir anlam ifade etmeyeceğini,
Avarlara bir getirisinin olmayacağını, fidye
karşılığında serbest bırakılmasını söyledi.
II,16,4
Barbarlar daha sonra vaatlerini gerçekleştirmeyi ve
değiş- tokuş yapmayı kabul ettiler. Daha sonra