Page 207 - B

Basic HTML Version

aksine olmuş gibi, parola kaçışı ifade ediyor
şeklinde tezahür etmiştir.
II,15,9
Ordu büyük bir
karmaşa yaşamaya başladı. Bazıları geri dönme
arzularını yüksek sesle dile getiriyordu. İnsanlar kendi
özgün dillerinde birbirlerine bağırıyorlardı "Dönün,
Dönün".
II,15,10
Bütün bu belirsizlik adeta pek çok
parçaya bölünmüştü ve her bir parça sanki bir müzik
parçasının dizeleri gibiydi. Bu kargaşadan istifade
eden Kağan, Roma ordusunun bu ikinci ölümcül
saldırısından da kaçmayı başardı. Mümkün
olabilecek en hızlı şekilde yanındakileri terk ederek
başka bir yere gitti ve oraya yerleşti. Bu Kağan'ın
yine mucizevî kurtuluşlarından biriydi.
II,15,11
Şimdi
Romalılar benzer şekilde hareket etmeye devam
ettiler, hastalıklı bir panik duygusu Roma kampını
kargaşaya sürükledi. Bu ise yüzyüze kalınan yapay
bir tehlikeydi.
II,15,12
Avar ordusunun çoğunluğu
öldürülmüştü. Bu planlanmayan bir çatışma sonucu
olmuştu. Bu üstünlük Roma ordusunun iyi şekilde
organize olmasının ve son derece kararlı bir şekilde
savaşmasının sonucuydu
[350]
.
II,15,13
Kağan bu iki
karmaşa arasında soluk aldığında, yaygara