Page 206 - B

Basic HTML Version

çadırları dikkatsizce dört mil öteye (6,5 km) kurulmuş
ve kabilesi Trakya'nın tamamına yayılmıştı
[349]
.
II,15,4
Comentiolus Roma ordusunu tanzim etti.
Ordusunu küçük birimlere ayırdı ve düzenli adımlarla,
Astike (Trakya Ovası) tarafından yürüme emri verdi.
Güven içerisinde geçirilen bir geceden sonra sabah,
Kağan'a ve bölüğüne adeta bir kasırga gibi zarar
vermelerini emretti.
II,15,5
Ancak generalin kararları
kaderin onlar için hazırladığı kararlardan farklıydı.
Generalin arı gibi askerleri mahvoldu, güven kovanı
(ordugâhı) zarar gördü.
II,15,6
Gecenin karanlığı
sabah güneşinin ışıklarına karışırken, geceye özgü
olan bir güç harekete geçmişti. Yük taşıyan
hayvanlardan bir tanesi üzerindeki eşyaları yere
döktü.
II,15,7
Karışıklık içinde hayvanlar ileri geri
sürükleniyordu. Bu malların sahibi önlerde gidiyordu
ve derhal emir vererek kötü bağlanmış yüklerin
düzeltilmesini istedi.
II,15,8
Bu durum esasında
düzensizliğe ve geriye doğru kendiliğinden geri
çekilmeye neden oldu. Çoğunluk bu eşyaların
düzltilmesi için sarf edilen sözleri yanlış anladığı ve
telaffuz ettiği için parola çarpıtıldı ve sanki düşman