Page 203 - B

Basic HTML Version

hareket etmeniz için sizi cesaretlendiriyor, Castus'un
yenilmesinden sonra bazıları komutanlarının
emirlerini
uygulamayı
reddetti.
II,13,7
Savaş
alanındaki başarısızlıklarına benimle beraber siz de
şahitsiniz. Size doğruyu söylediğim için suçlanmayı
hak etmiyorum. Yanlış yere suçlanmak kınanmaktan
daha iyidir. Olanlar övgüye değer değildir.
II,13,8
General son olarak kale surlarını korumak amacıyla
bunların savaş için uygun olmadığını söylemedi mi?
Bu adamların sayısı dört bindi, böylelikle geriye
kalanlar ilgili kişilerle, savaşçı olmayanlar da
savaşçılarla neredeyse eşitti ve sağlıklı olanlar da
topaldı. Bunlar savaşmayan ve sağlıksız özürlü olan
gruplardır.
II,13,9
Sadık ruhların son zamanlardaki
şansızlıklar nedeniyle zarar görmeleri sebebiyle
sessizliğe bürünüyorum. Düşmanın gücümüzü nasıl
kırptığını gördünüz. Eğer yanlış düşünmüyorsam, son
felaketler başarımızdan çok daha büyüktür. Üstelik
başarımız daha önce gerçekleşmiştir.
II,13,10
Castus çok sayıda barbar öldürdü, fakat ertesi gün
barbarlar onu yakaladı. Şimdi size uğursuz bir son
söz söylemek istiyorum. Askerleriyle beraber O