Page 20 - B

Basic HTML Version

Bu eser de yine İstanbul Patriği Photios'un eserinde
yer almaktadır
[18]
.
Philostorgios
: 368-433 yılları arasında yaşadığı
tahmin edilen yazar Kapadokya'da doğmuş, 20
yaşında İstanbul'a yerleşmiştir. Burada 12 kitaplık
"
Kilise Tarihi
"ni yazan müellif bu eserini 420-433
yılları arasında yayınlamıştır. Avrupa Hunlarının
Trakya'ya, Asya Hunlarının da Mezopotamya, Suriye
ve Kilikya'ya olan hücumlarını anlatmaktadır
[19]
.
Photios bu eserin diğer
Kilise Tarihlerine
göre çok
farklı ve değerli olduğunu belirtmektedir
[20]
.
Sokrates
: 380 ile 440 yılları arasında yaşamış olan
bir kilise tarihçisidir. Bazı rivayetlere göre İstanbul'da
doğmuş, bazı rivayetlere göre de II. Theodosius
zamanında İstanbul'a gelmiştir
[21]
. "
Kilise Tarihi"
adlı eserinde 306-439 yılları arasındaki tarihi
olayların
[22]
yanı sıra özellikle II. Theodosius'un
iktidarının son yıllarındaki olaylar anlatılmaktadır. Yedi
kitaptan oluşan eserde Hunlarla Gotların savaşları,
430 yılındaki Burgudların Hunları mağlup etmesi ve
434'de Hun lideri Rua'nın ansızın ölümünden