Page 199 - B

Basic HTML Version

şaşırtacak bir pusu ile saldırı düzenleme görevini
verdi. Ayrıca nehrin üzerindeki tahta köprü
çevresinde ve üzerinde konuşlanarak, barbarların
akıntının az olduğu yerden geçip geçmediklerini
gözetlemekle görevlendirilmişti. Castus ise karşı
tarafta kamp kuranların geçitteki hareketlerini
izleyecekti
[343]
.
II,11,10
Martin nehir civarındaki
birliklerin sudan geçtiğini görünce Comentiolus
kumandasındaki birliklere katılmak üzere geri
çeki ldi .
II,11,11
Castus ise sinsice davranarak
ırmağı geçti ve karşı taraftaki düşman kuvvetlerini
görebilecek bir alana birliklerini yerleştirdi. Sağlam
olan
herkes
kılıçlarına
sarıldı.
II,11,12
Bu
başarılardan sonra ne yazık ki (Castus) şansı devam
etmedi. Kötü niyetli ve hatta şeytani bazı emirlerden
sonra kibirli davranışları nedeniyle Comentiolus'a
dönemedi. Martin'e yardımcı olmak için tahta
köprünün yakınında beklemeye başladı.
II,11,13
Planının başarısız olması ve de günün aydınlanması
üzerine gecelemek amacıyla bu bölgede gün
ışığında kamp kurdu. Ertesi gün düşman ihtiyatlı bir
şekilde toplandı ve köprünün diğer yanına geldi.