Page 196 - B

Basic HTML Version

görevlendi rdi ,
Castus'u
[339]
ise diğer kanadı
komuta etmek üzere vazifelendirdi. Merkezi birlikleri
General
Comentiolus
kendisi
yönetecekti.
Savaşabilecek durumda olan altı bin kişi vardı.
Ayrıca dört bin kişilik savaşmayan bir grup vardı.
General savaşçı ruhu zayıf olan bu insanları surları ve
ordunun yükünü korumakla görevlendirdi.
II,10,10
General Castus birliğini toparlayarak, ülkenin
batısından hareket etmek suretiyle
Zaldapa
'ya
(Abrit-Bulgaristan)
ve
Haemus'a
[340]
(Balkan
Dağları)
geldi. Fakat bu sıra dağlarında umulmadık
bir şekilde barbarlarla karşılaştı, mızrağıyla
savaşarak burada büyük bir zafer kazandı ve çok
sayıda barbar savaşçıyı öldürdü.
II,10,11
Zaferini
büyük bir ganimetle süsledi, bunları geri almak üzere
bir muhafıza emanet etti. Ertesi gün toparlanan
barbarlar tekrar bölgeye geldiler ve ganimetin bir
kısmını geri aldılar.
II,10,12
Fakat Martin
Tomi
(Köstence)
şehri civarına geldi, burada Avar
kampını ve Kağan'ını casusluk yaparak gözetledi.
Romalılar burada pusu kurdular ve çok ani ve sert bir
saldırıya geçtiler, deniz cezir durumundayken