Page 195 - B

Basic HTML Version

içinde altı ay geçirdi
[327]
. İmparator elçinin ölüm
kararını her an ilan edebilirdi. Bu altı ay imparatoru
sakinleştirdi.
I,8,10
İskit
ve
Mysia
[328]
'nın bütün
çevresini Kağan'ın adamları almıştı.
Rateria
[329]
,
Bononia
(Vidin),
Aquis
[330]
, Drostolon
(Silistre),
Zaldapa
[331]
, Pannasa
[332]
, Marcianopolis
[333]
ve
Tropaion
[334]
kentlerini zapt ettiler
[335]
.
I,8,11
Bu durum imparatoru oldukça büyük bir yük altına
soktu. Şehirler zor kullanılarak alınmıştı. Bu kentlerde
yaşayanların tembelliği nedeniyle ani saldırılar
başlamıştı. İmparator Comentiolus'u general olarak
atadı ve bütün birliklerinin komutasını ona
bıraktı
[336]
.
II. Kitap
II,10,8
Bu özel yılda Comentiolus Anchialus'a
(Pomorie-Bulgaristan) gelerek orduyu toparlamak ve
düzenlemek
amacıyla,
kalabalık
topluluğun
içerisinden en cesur olan şahısları belirleyerek,
seçtiği kişileri başarısız olan diğerlerinden ayırdı. Üç
sınıflandırma yaparak, bunları barbarlara karşı
kullanmak üzere teker teker ayırdı
[337]
.