Page 193 - B

Basic HTML Version

toplayarak
Adrianapolis'e (Edirne)
gitti ve orada
Ardagastus
[321]
ile karşılaştı. Güçlü birlikler ve
mahkûmlarla güçlendirilmiş Slav ordusuyla yüz yüze
geldi. Geceyi geçirdikten sonra gün doğumunda
Ansinon
[322]
Kalesi
'ne ulaştı. Burada barbarlarla
cesurca savaştı.
I,7,6
Düşman geriye çekilince
saldırıya geçti. Burada esir olanlar için Roma
başarısı güneşli bir gün başlatırken, düşmanlar
Astike
'nin (Trakya Ovası) dışına doğru sürüldüler.
General bir zafer ilahisi söyledi
[323]
, ganimet
toplandı.
I,8,1
Sonbaharın başında
[324]
barbarlar anlaşmayı
yine bozdular ve anlaşmayı ihlal ettiler. Sebebini
ortaya çıkaracağım ve asla reddetmeyeceğim.
I,8,2-
3
Bookolabra -bu kelimeyi Grekçeye çevirmek
gerekirse karşılığı büyücüdür- soyadını tamamen hak
eden İskitli bir adam çılgınca ve tehlikeli bir davranış
sergi ledi .
I,8,4
Geçici ve hoş bir zevk uğruna
Kağan'ın eşlerinden birisi ile birlikte uyuduğu için
ölümün güçlü tuzaklarına yakalandı. Bir ihtimal
öldürüleceğini hissettiğinden ve çok iyi bilinen