Page 192 - B

Basic HTML Version

saldırdılar. Fakat bu açık bir saldırı değil, kurnazca ve
hilekâr bir hareketti
[318]
.
I,7,1
Slav milletini başıboş ve dağınık halde
bırakmak Avarların çıkarlarına uygun bir hareketti. Bu
grup Roma sınırlarında pek çok bölgede yağma
yapmıştı. Birdenbire harekete geçmişlerdi -Uzun
Surlara yakın yerlerde- adeta şimşek gibiydiler. Ele
geçirdikleri pek çok bölgelerdeki tutsaklara çok
büyük bir kıyım yaptılar.
I,7,2
Bu nedenle İmparator
kaygıyla, Uzun Surların çevresinde askeri garnizonlar
oluşturdu. Şehrin çevresinde çok iyi planlanmış bir
savunma hattı oluşturuldu. İmparator kendisini
koruyan askerleri de şehir dışına yerleştirdi.
I,7,3
Comentiolus'a önemsiz bir komuta görevi verilince,
Trakya'ya gitti. Slav kabilesi üzerine yürüdü.
Cesaretle saldırdı.
Erginia Nehri'ne (Ergene)
kadar ulaştı. Burada Slavlarla çatıştı. Barbarları ağır
bir yenilgiye uğrattı
[319]
.
I,7,4
Bu nedenle
Comentiolus, İmparator tarafından
praesentalis
[320]
olarak, yani askeri bir lidere verilebilecek bütün onur
sıfatları ve unvanlarla ödüllendirildi.
I,7,5
Yaz