Page 191 - B

Basic HTML Version

konuşmalarla sakinleştirmişlerdi. Elçinin ölüm
emrinin ilanı böylece engellenmişti. Elçilerin elini
ayağını bağlamanın yeterince onur kırıcı olduğuna,
Kağan ikna edilmişti. İmparatora elçilerini böyle
aşağılanmış bir şekilde yollamanın yeterli olacağını,
bu davranışının adamların kendi ülkelerinde
cezalandırılmalarını garanti edeceğini düşünmüştü.
I,6,4
Ertesi yıl Elpidius tekrar görevlendirildi. Aynı
elçilik vazifesiyle gönderildi. Kağan'a ulaşan elçi,
kendisiyle beraber bir elçinin imparatora gelip
gelemeyeceğini sordu. Antlaşmanın tekrar gündeme
gelebileceğini ve daha önceki antlaşmayla
belirlenen meblağın üzerine fazladan 20 bin altın
ekletmeye, ancak bu şekilde imparatoru ikna
edilebilecekti.
I,6,5
Kağan öneriyi kabul ederek,
Avar kabilesinde çok büyük bir saygınlığı olan
Targitius
'u
[317]
Elpidius'la beraber İmparatora elçi
olarak gönderdi. Targitius ve elçi imparatorla
görüştüler ve anlaşma sağlandı. Romalılar 80 bin
altının üstüne 20 bin altın vermeyi taahhüt ettiler. Eğer
ödeme unutulursa tahsîlat savaş yoluyla yapılacaktı.
I,6,6
Antlaşma tekrar canlandırılmış gibi görünüyordu.
Ateşkes ile barış sağlanmıştı. Kısa bir barış