Page 190 - B

Basic HTML Version

Cennet yağmurlarıyla zenginleşmiş, iklimlerle
güçlenmiş, yanında akan sularla beslenmiştir.
I,5,16
Ülkesinde topraklarında güçlenip yayılmak isteyen
de akıllı olmalıdır. Cezalandırmayı tam zamanında
yapmalı ve hata yapılmasına göz yummamalıdır. Bu
düşünülenden çok daha zarar verebilecek bir
suçtur."
I,6,1
Bu büyük adam azarlayıcı tavırla konuşmaya
son verdi. Kağan'ın büyük tutkularını kamçılayan kanı
kaynadı. Tüm yüzü öfkeyle kıpkırmızı olmuştu. Gözleri
açık kahve bir ışıltıyla parlamaktaydı. Bu gazap
aleviydi.
Bu
durum
elçilerin
canlarının
bağışlanmayacağını göstermekteydi. Yüzünde her an
uçup gidecekmiş gibi duran bir ifade vardı.
Konuşmasının neticesi olarak Comentiolus'un,
kendini mezara gönderebilecek bir tehlike altında
olduğunu gösteriyordu.
I,6,2
Elçiliğin kutsallığını
bozan Avarlar için Comentiolus'u zincirleyerek
onurunu kırmak, ayaklarını tahta kelepçelerle ezecek
kadar sıkıştırmak, çadırını parçalamak doğaldı
[316]
.
I,6,3
Ertesi gün Kağan sakinleşmişti. Çok güçlü olan