Page 19 - B

Basic HTML Version

biyografisini kaleme almıştır. Eunapius 14 kitaptan
o l u ş a n
İmparatorların Tarihi
adlı bir eser
yazmıştır
[14]
. Bu kitap 270 yılından 407 yılına kadar
olan hadiseleri kapsamaktadır. Hunlar hakkında bilgi
veren kısımlar maalesef kayıptır. Ancak bu müellifin
eserinden alıntı yapan eserlerden, Eunapius'un
Hunlarla ilgili bilgi verdiğini öğrenebilmekteyiz.
Olympiodoros
: Aslen Mısırlı olan yazarın eseri,
Hunlar hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. 412
yılında Hunlara elçi olarak gönderilen Olympiodoros
407-425 yılları arasındaki olayları kaleme almış,
ancak bugün elimize başka bir yazar olan İstanbul
Patriği (853-867 ve 877-886) Photios'un bu
müelliften iktibas ettiği kısımların haricinde başka
bilgi ulaşamamıştır
[15]
. Elimizde olan kısımlardan
Hunların, İllyricum
[16]
ve Trakya'ya hücum
ettiklerinden bahsedilmektedir
[17]
.
Zosimos
: Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius
(408-450) zamanında yüksek devlet memurluğunda
bulunmuştur. Zosimos, 500'lü yıllarda 6 kitaplık bir
Roma Tarihi (
Nea Historia
) kaleme almıştır. Bu