Page 188 - B

Basic HTML Version

Romalılardan başka hangi millet özgürlük, onur,
toprak ve çocukları konusunda bu kadar hassastır?
Eğer kanlı bir savaş olursa ve şartlar kötüleşirse en
az önemli olanlar ne yapar? Birbirlerine zarar
vermekten çekinirler. Peki, siz bu kadar savaşçı ve
imparatorluğa bağlı Romalıların böyle davranacağını
mı düşünüyorsunuz? Bu umulduğu üzere çok kolay
olmayacak ve sınırların en uzak noktasında olacaktır.
I,5,7
Bugünkü kötü ve günahkâr görüntüyle
övünmeyin, şu an için bu istediğiniz sonuçları
verebilir, ancak kibirle oluşmuş bu düzen gerçek bir
zafer değildir.
I,5,8
Sizin kibirli tavrınız büyüktür ama
Romanın gücü, İmparatorun gayreti, bağlı milletlerin
desteği ve kaynaklarının çokluğu, dünyadaki bütün
uluslar arasında Romalıları farklı kılan dine aşırı
bağlılık ve bütün bunların sonuçları da büyük olacaktır.
I,5,9
Siz sadece onlara karşı savaşmak istediniz
ama sonuçlarını düşünmediniz. Romalıları yok
sayarak diğer kavimler arasında kendinize nasıl bir
saygınlık sağlayabilirsiniz? Ya da kendinizi gelecekte
nasıl garanti altına alabileceksiniz?
I,5,10
Tanrılarınızı
önemsememeye başladınız, yeminler tutulmadı,