Page 187 - B

Basic HTML Version

yaptıklarını ve dost olduklarını unutuyor gibisiniz.
Onları bağışlamıyorsunuz. Romalılara zarar vermek
için emriniz altındaki diğer uluslara baskı
yapmamalısınız.
I,5,2
Liderler açısından, hem
gerçekte hem de ismen, tebaalarından daha
basiretli olmaları uygun olduğu için, güç konusundaki
üstünlükleri de iyi ahlak üstünlükleri ile uyumludur.
I,5,3
Barış yanlısı oldukları için Romalılar sizin daha
önce yaptığınız hataları ve işlediğiniz suçları
unutmaya hazırlar. Onlar diğer bütün kavimler
arasında insani değerlerinin yüksekliği açısından
farklıdırlar. Bu nedenle size misilleme yapmamak
amacıyla silahlanmıyorlar.
I,5,4
Gelecek günlerin
daha huzurlu olması için, geçmişteki vahşi suçlarınızı
umursamıyorlar ve sadece bir özür bekliyorlar.
I,5,5
Ancak siz bu olumlu durumdan haberdar değilsiniz.
Adaletin gözü kördür. Toprağın, sınırları savunacak
insanların tamamen hâkim olamayacağı kadar geniş
ve çok. Tanrınız sizin kaderinizdir. Romalılar eski
muhteşem günlerini unutmamışlardır. Bu nedenle çok
büyük bir savaş hazırlığında olacaklardır ve büyük bir
yıkıma imza atacaklardır.
I,5,6
Savaş onlar için
barıştan daha az önemlidir. Eğer düşman ısrarcı