Page 186 - B

Basic HTML Version

birlikte Latin dilinde Romalıların
scribo
[311]
olarak
adlandırdıkları, imparatorun korumaları arasında
önemli bir yere sahip olan Comentiolus'u
gönderdiler. Böylelikle bu iki kişi Anchialus'ta
bulunan Kağan'ın yanına geldiler ve kendilerine
söylendiği gibi bir antlaşma teklif ettiler.
I,4,8
Kağan
az çok hareketlerini kabullendi, fakat inatçı bir
tehditkârlıkla bütün Uzun Surları
[312]
yıkabileceğini
söyledi. Üst seviyedeki kibir ve gururunu hesaba
katan Elpidius konuşmaya başlayınca,
I,4,9
Comentiolus kullandığı dilin asaletini görkemli bir
şekilde sergilemeye başladı. İffetini yitirmemiş bir
anne kadar temiz olan Roma özgürlüğünü vurguladı.
Dalkavukluğa ve iffetsizlerin yağcılığına ihtiyaç
duymadı. Avarların başında bulunan ve Kağan olarak
bilinen liderlerinin yanında aşağıdaki cümleleri kurdu:
I,5,1
"Kağan, Romalılar sizin atalarınızın tanrılarınıza
tapınmanıza, yemininizin gereğini yerine getirmenize,
anlaşmayı hiçbir koşulda bozmamanız gerektiğine
inanıyor. Barış arabası sizin şahsınızca devrilmemeli.
Roma hükümdarlık hediyelerini ve Romalı nezaketini