Page 184 - B

Basic HTML Version

hükümdarın hibesiydi ve imparatorluk güçlerince
t a ş ınmış t ı.
I,3,12
Fakat
sanki
hediyenin
değersizliğinden kirlenmiş gibi, kibirli bir şekilde
mağrur bir havaya bürünmüş ve sanki ucuz ve yaygın
bir şeymiş gibi, şatafatlı altın yatağı imparatora geri
göndermiştir
[304]
.
I,3,13
Ayrıca yıllık 80 bin altına ek
olarak 20 bin altın daha istedi
[305]
. İmparator
öfkeyle bunu reddetti. Yeminini bozdu.
I,4,1
İlk olarak savaş trompetleri çalınmaya
başlandı. İmparator güçlerini topladı. Sürpriz bir
şekilde Singidunum'u (Belgrad) geri aldı. Burası
barış zamanında olunduğu için askerden ve silahtan
arındırılmış bir yerdi. Tüm Trakya'da barış döneminin
miskinliği yaşanıyordu. Tetikte değillerdi ve bir
saldırıyı püskürtemezlerdi
[306]
.
I,4,2
Şehrin büyük
çoğunluğu tarlalarda çadır kurmuşken yakalandı
.
Yaz
mevsimiydi, zorunlu hasat için oradaydılar ve
geçimlerini temin etmeye çalışıyorlardı.
I,4,3
Fakat
barbarlar bir mücadele olmadan şehri ele
geçiremediler; şehir kapılarında oldukça şiddetli bir
mücadele oldu ve Avarlardan çok sayıda insan