Page 182 - B

Basic HTML Version

I. Kitap
I,3,1
Şimdi, tarih ağını örmeye ve barbar
savaşlarının kayıtlarını tutmaya başladığım için,
olayların yakınlığı ve düzenlemenin uygunluğu
nedeniyle, ilk olarak Avarlara karşı başlatılan
hareketten bahsedeceğim
[300]
.
I,3,2
O zamanlar,
hızlı bir şekilde sayısız şiddet eylemine girişmişlerdir.
Bu insanlar göçebe olarak yaşayanlar arasında en
güvenilmez ve doymak bilmez ulus olan, Tuna'nın
yakınlarında yaşayan Hunlardır (Avarlar)
[301]
.
I,3,3
Bu insanlar İmparator Mavrikios'a bir elçi yolladılar.
Avrupa'da yaşayan Romalılar arasında çok ünlü olan
Sirmium
[302]
adındaki büyük bir şehri ele
geçirmişlerdi.
I,3,4
Bu şehir, imparator Mavrikios,
İmparator olmadan hemen önce ele geçirilmiştir.
I,3,5
Şartlar ünlü Menandros tarafından tamamen
açıklanmıştı. Tüm detayları anlatmak için yeterince
zamanım yok. Ama belirtmeliyim ki durum çok net
olarak rapor edilmişti. Eleştiri getirmek zaman kaybı
o lacak t ır.
I,3,6
Şehir Avarlar tarafından ele