Page 180 - B

Basic HTML Version

niteliği taşımaktadır.
Ancak şu bir gerçektir ki Türkçe kaynakların
olmaması, Türk tarihi ile alakalı verilen bilgilerin
mukayesesini engellemektedir. Buna rağmen
özellikle Avar Hakanlığı hakkında verilen malumat bir
hazine değerindedir. Fakat Simokattes'in Avarlar
hakkında belirttiği bir cümle, on beş asırdır bütün ilim
âleminin düşünce dünyasını karıştırmakta ve
Avarların
menşei
konusunda
tartışmaların
yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bilgi Avarların;
Pseudo-Avar (Sahte Avar) ve gerçek Avar olarak
ikiye ayrılmasıdır. Avarların kökeni ile ilgili
tartışmaların kaynağı Simokattes'in eserinde geçen
"Pseudo-Avar" tabiridir. Başka hiçbir kaynakta
Pseudo-Avar ifadesine rastlanılmamaktadır.