Page 18 - B

Basic HTML Version

de kaleme almıştır.
Res Gestae
adlı 31 kitaptan
oluşan, Latince olarak kaleme aldığı Roma Tarihi
mevcuttur. Eser, Tacitus'un eserinin devamı olup,
İmparator Nerva'nın ölümünden (98) İmparator
Valens'in (364-378) ölümüne (378) kadar olan
hadiseleri ihtiva etmektedir. Fakat yazdıklarının çoğu
günümüze intikal etmemiştir. Yalnız 353 yılından
sonraki dönemin anlatıldığı 18 kitap (XIV-XXXI.
kitaplar)
bulunmaktadır
[11]
.
Ammianus
Marcellinus'un
Res Gestae
adlı tarihi eseri Türk tarihi
bakımından oldukça önemlidir. Hunların Avrupa
önlerinde görüldükleri ilk devirlerine dair malûmat
veren ilk Roma kaynağıdır. Hunların Alanları
hâkimiyet altına alarak Don Nehri üzerinden Avrupa
içlerine ilerlemeleri, Gotları mağlup etmeleri,
kültürleri, âdetleri ve sosyal hayatlarına dair
enteresan bilgiler ihtiva etmektedir. Bu eser John C.
Rolfe tarafından İngilizceye tercüme edilerek üç cilt
halinde 1935 yılında İngiltere'de yayınlanmıştır
[12]
.
Eunapius
: İyi bir edebiyatçıdır. 347- 414 yılları
arasında yaşadığı tespit edilmiştir. Aslen
Sardes'li
[13]
olan Eunapius aynı zamanda tıp ile de