Page 178 - B

Basic HTML Version

hakkında bilgi veren bu kaynak, Simokattes'in en
önemli kaynağı olmuştur. Müellif zaman zaman bu
eserin üslubunu dahi benimsemiş, kimi zamanda
bilgileri kelime kelime kopyalayarak eserinde
kullanmıştır
[297]
. Theophylaktos'un en çok kullandığı
diğer bir eser ise "Le Journal de Guerre- Savaş
Günlüğü" adını taşımaktadır. Bu yapıtta Bizans-Avar-
Slav askeri mücadeleleri üzerinde durulmaktadır. Bu
günlükleri tutan subay muhtemelen 587 ve 592-599
yılları arasında Balkanlarda görev yapan Bizans
ordusuna mensup bir subay idi
[298]
. Son olarak
Menandros'un eserinden de istifade ettiğini
söyleyebiliriz.
Bizim Türk tarihi ile ilgili kısımlarını vereceğimiz bu
eser sekiz kitaptan oluşmaktadır. Eserin Grekçeden
tercümesini yapan Whitby, Simokattes'in içindekiler
kısmını oluştururken, Euagrios ve John of
Ephesos'un eserlerini örnek olarak aldığını belirtir.
Sekiz kitaptan meydana gelen eserin bölümlerinin
muhtevasını şu şekilde özetleyebiliriz: Öncelikle
Bizans İmparatoru Mavrikios'un Bizans İmparatoru
olarak ilan edilmesi ile başlayan yeni bir süreç ele