Page 177 - B

Basic HTML Version

yazım geleneği olan Bizans kültüründe, olayların
zihinlerde canlı tutulduğu ve abartılmadan aktarıldığı
bilinmektedir. Simokattes'in verdiği bilgilerin kıymeti
tartışılmaz. Özellikle bu dönemle ilgili çok az
kaynağın ve sadece Bizans kaynaklarının olduğu
düşünülürse önemi daha iyi anlaşılabilir. Fakat
eserdeki bilgilerin tamamının doğru olmadığını, yanlış
bilgilerin de olduğunu belirtmek gerekir. Müellif kimi
zaman yazdıkları ile tezat oluşturmakta, kimi zaman
da olayların yerini ve tarihini karıştırmaktadır
[294]
. Bu
sebeple, kaynak değeri yüksek olmasına rağmen
mevcut diğer kaynaklarla mukayesesi yapılmalıdır.
Mesela müellif 596 yılında meydana gelen Avarların
Franklarla olan mücadelesine hiç değinmemektedir.
Simokattes eserini yazarken farklı kaynaklardan
istifade etmiştir
[295]
. Theophylaktos Simokattes
Tarihi
'nin kaynakları üzerine bir çalışma hazırlayan
Therese Olajos, müellifin eserinde kullandığı
kaynaklar hakkında bize bilgi vermektedir
[296]
.
Simokattes'in en çok kullandığı eser "Jean
d'Epiphanie Tarihi" adlı eserdir. Balkanların ve
Doğu'daki olayların anlatıldığı bölümlerde; Bizans-