Page 175 - B

Basic HTML Version

adlı eserin üçüncü cildinde yer almaktadır
[288]
.
Daha sonraki dönemlerde bu eserin Rusça
tercümesini ve ilave notlarla birlikte N. Pigulevskaja
yapmış ve 1957 yılında Moskova'da bastırmıştır. Bu
önemli eser ise Almanca'ya Peter Schreiner
tarafından kazandırılarak "Theophylaktos Simokates,
Geschichte" adı ile 1985 yılında ilim âlemine takdim
edilmiştir
[289]
. Simokattes'in bu eserini inceleyen ve
geniş açıklamalarda bulunan bir diğer Alman yazar
da H.W. Haussig'dir
[290]
. En son olarak T.
Simokattes'in bu eseri tercüme, giriş, ilave notlar ve
geniş açıklamalarla beraber Michael and Mary
Whitby tarafından 1986 yılında yayınlanmıştır. Biz de
çalışmamızda İngilizce olarak basılan bu son
tercümeyi kullandık
[291]
.
İmparator Herakleios (610-641)'un iktidarı
döneminde eserini kaleme alan Theophylaktos
Simokattes, Roma İmparatorluğu'nun siyasi, askeri
ve diplomasi tarihi alanında sistematik olarak bilgi
veren müelliflerin sonuncusunu temsil etmektedir.
Kendisi I. Justinos'un 518 yılından Tiberios'un 582
yılına kadar olan dönemi kaleme alan Prokopios,