Page 171 - B

Basic HTML Version

Müellif daha çok Theophylaktos olarak bilinir. Soy
isim, unvan veya takma adı olarak görülen
Simokattes'in ise
"snub-nosed cat" (burnu kalkık
kedi- Kedi burnu)
manasına geldiği ifade
edilmektedir. Yazar eserinin hiçbir yerinde kendisi
ve özel hayatı hakkında bilgi vermemektedir.
Eserinin VII.16.10. bölümünde Nil Nehri'nden
bahsederek Mısır'dan geldiğini ima etmektedir.
Simokattes'in ailesi Kahire'nin önde gelen
ailelerinden biridir. Doğum tarihi ise muhtemelen
575-590 yılları arasındadır
[286]
. Ancak eseri ile ilgili
çalışmalarda bulunan modern tarihçiler, daha ziyade
580'li yılların sonlarında doğmuş olabileceğini
belirtirler.
Ancak
kesin
bir
tarih
verilememektedir
[287]
. Ölümünün ise yine kesin
olmamakla beraber 640 yılından sonra gerçekleştiği
üzerinde durulmaktadır. İstanbul'a hukuk eğitimi
almak üzere yirmili yaşlarında gelmiş olması gerekir.
VII. yüzyılın başlarına tesadüf ettiği düşünülen bu
geliş, Herakleios'un tahtının başladığı tarihlere yani
610 yılı civarına tesadüf edebilir.