Page 17 - B

Basic HTML Version

ve bunlar arasındaki Hıristiyan propagandaları
hakkında bilgilere rastlamak mümkündür
[9]
. Yine
Koreneli Moses'in "Ermeni Tarihi"'nde ve son olarak
Elisée'nin M.S. 450 yıllarında meydana gelen
Sasânî-Ermeni savaşlarından bahsettiği bölümde
Hunlar ve Kafkaslardaki Türk boyları hakkında bilgi
edinilebilmektedir
[10]
. Şimdi okuyucunun Türk tarihi
kaynakları hakkında bir fikir sahibi olması amacıyla
Doğu Avrupa Türk tarihi hakkında bilgi veren diğer
Grek, Latin, Bizans ve Ermeni kaynaklarının bir
kısmını burada belirtmekte ve tanıtmakta fayda
vardır. Bu eserlerin bir kısmı çok orijinal bilgiler ihtiva
etmekte, bir kısmı kendinden önceki kaynakları
tekrar etmekte, bir kısmı ise sadece birkaç cümle
bilgi vermektedir. Ancak ne olursa olsun bu
kaynakların bilinmesi Türk tarihi açısından son
derece ehemmiyetlidir.
Ammianus Marcellinus
: Ammianus Marcellinus
(IV. asır), Grek Antiocheia (Antakya) bölgesinden
Orontes'li Roma tarihçisidir. Doğum tarihi tam olarak
bilinmemekte, 322-400 yılları arasında yaşadığı
tahmin edilmektedir. Döneminin birçok savaşlarına