Page 163 - B

Basic HTML Version

halinde yükselen kafes biçimli aletlerdir. Askerler bu
kafesin içine girerek derinin altında kendilerini
muhafaza ederler ve surlara doğru yaklaşırlardı.
Taşları parçalamak ya da surlara gedik açmak için
kullanılan aletlerle yerin altından tüneller açarlar ve bu
tünel boyunca eşe eşe ilerlerdi. Sonra şu iki şeyden
birini yaparlardı: Yerin altından ilerleyerek duvarı
geçip içeriye sızmak ya da su sarnıcının yerin
içindeki kaynağını bulup hemen sarnıcı boşaltmak ve
kaynağın suyunu kazdıkları tünele akıtarak dışarıya
tahliye etmek.