Page 160 - B

Basic HTML Version

Aptallıkları onları öyle bir duruma getirmişti ki bir
bölümü düşmanlarından daha çok diğerine karşı
zafer için dua etmişti.
Fragman 29
Bu surette Hunların önderi en uzun mühleti elde
etti
[281]
.
Fragman 30
1. Bazı ilahi gazapların boylu boyuna uğraması
nedeniyle Narses daima düşmanla vuruşmak için
hazırdı
[282]
.
2. Yaralanmasına rağmen Narses'e kaçtı.
3. O tahttan ileri doğru sıçradı ve onu kucaklamış
olan Narses'e yöneldi.
Fragman 31
1. O, yayını barbarlara doğru gerdi ve çok nizami